[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Persistenta och bioackumulerande substanser i moderna massa- och pappersbruks vattensystem och avloppsvatten

Persistent and bioaccumulating substances in water systems and effluents of modern pulp and paper mills

Datum: 1.6.1999-31.1.2001
Kod: K7616
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.5.1995-)
Forskare: DI Camilla Kaplin (1.5.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: Undervisningsministeriet (Forskarskola, Integrerad miljöriskbedömning) FIM 122400
Institutionen för skogsprodukternas kemi () FIM
Årsverken: Totalt: 18 månader
Ämnesord: massa- och pappersindustri, avloppsvatten, massa- ja paperiteollisuus, jätevesi, avloppsvatten, massa- och pappersbruk, lipofila ämnen, effluents, pulp and paper mills, lipophilic compounds,

Persistenta bioackumulerande komponenter i avloppsvatten från moderna massa- och pappersbruk skall analyseras.Adsorptionen av lipofila komponenter på partiklar i avloppsvattnen skall också bestämmas.

Persistent bioaccumulating (lipophilic) components in effluents from modern pulp and paper mills will be analyzed.The adsorption to particles of lipophilic components will also be determined.

Publikation(er)

11.3.1996 / 31.5.1999