[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Språk och praxis

Language and Praxis

Datum: 1.1.1997-31.12.2000
Kod: 21701
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Filosofiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 13, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 392
Fax +358-2-2154 845
E-post lhertzbe@abo.fi
Projektledare: Ph.D. Lars Hertzberg, professor (1.1.1997-31.12.2000)
Forskare: FM Anders Burman (1.1.1997-31.12.2000)
Dr Art. Olav Gundersen (1.1.1997-31.12.2000)
FK Martin Gustafsson (1.1.1997-31.12.2000)
FL Saara Haapamäki (1.1.1997-31.12.2000)
FK Thorsten Johansson (1.1.1997-31.12.2000)
BA Gudmundur Steingrimsson (1.1.1997-31.12.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Utländsk finansiering: NOS-H, Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning ()
Årsverken: 21 månader år 1997; Totalt: 61 månader
Kontakter: Språk och mänskligt handlande, Uppsala universitet, prof.Sven Öhman
Ämnesord: språkfilosofi, språkvetenskap, kielifilosofia, kielitiede, språkfilosofi, lingvistik, Frege, Wittgenstein, Philosophy of Language, Linguistics, Frege, Wittgenstein,

Västerländsk språkfilosofi och lingvistik präglas av en grammatisk språksyn, enligt vilken alla språkligt relevanta företeelser låter sig infångas genom en framställning av språket som ett givet syntaktiskt-semantiskt system, vilket utgör basen för språkets praktiska användning.Denna språksyn utgör utgångspunkten för de kognitiva synsätt som är dominerande inom samtida språkforskning.

It is characterictic for Western philosophy of language and linguistics to hold a grammatical view of language, according to which all relevant linguistic phenomena could be captured by a presentation of language as a given syntactic-semantic system that forms the basis for the practical use of language.This view of language serves as the starting point for the cognitive approaches that are dominant in current language research.

Publikation(er)

13.3.1996 / 18.3.1998