[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Ytstruktur av trämikrofibrer (Mikroyta)

Surface structure of wood microfibrils

Datum: 1.1.1997-31.12.1999
Kod: 26716
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för fysikalisk kemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 252
Fax +358-2-2154 706
E-post jpeltone@abo.fi
Projektledare: FD Jouko Peltonen, docent (1.1.1997-31.12.1999)
Forskare: FK Johanna Simola (1.9.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors (MATRA (Material och strukturforskning)) FIM 506000
Årsverken: Totalt: 27 månader
Partner: VTT Bio- och livsmedelsteknik, Esbo Jyväskylä Universitet, Jyväskylä KCL, Esbo
Ämnesord: fibrer, ytkemi, kuidut, pintakemia, materialvetenskap, ytstruktur, träfibrer, Materials science, surface structure, wood midrofibrils,
Anmärkning: Scanning Probe Microscopy

Detta konsortium tillämpar ett sk. scanning probe microcope [SPM] och FTIR mikroskop i karakteriseringen av model cellulosamassor.Resultaten jämförs med teoretiska studier med målet att förstå cellulosahemicellulosa-lignin system.Det huvudsakliga syftet är att kunna lokalisera olika komponenterna, dvs. cellulosa, hemicellulosa och lignin, på fiberytan.Både nativa och enzymatiskt behandlade prov skall undersökas med SPM som möjliggör mätningen av topografiska, friktions- och fasbilder samt kraft-avstånd kurvor.

This consortium applies scanning probe microscopy [SPM] and FTIR microscopy in combination with existing results from theory-supported studies of native cellulose surfaces to achieve a corresponding characterisation and understanding of cellulose-hemicellulose-lignin systems, integral cell walls and model pulps.We also study how enzymatic degradation affects the fibre, fibril and microfibril surfaces.The department of physical chemistry at Åbo Akademi University has its main focus on SPM characterisation of the microfibrils, with the aim of localizing the cellulose, hemicellulose and lignin on the surface of both native and enzymatically treated fibrils.Topographic, friction and phase imaging will be used together with force-distance measurements.

Publikation(er)

21.3.1996 / 11.3.1998