[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 4

Reproduktionsstörningar hos fisk i Östersjön (Reproduktionsstörningar hos fisk)

Reproduction disturbances in Baltic fish

Datum: 1.1.1995-
Kod: 6615
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 301
Fax +358-2-2154 748
E-post gbylund@abo.fi
Projektledare: FD Göran Bylund, Föreståndare, forskare (1.1.1995-)
Forskare: FK Mikael Vennström (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Årsverken: Totalt: 15 månader
Partner: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Ålands landskapsstyrelse
Kontakter: Projektet är en del av ett större forskningsprojekt: Fisksjukdomar som indikatorer på vattenkvalitet
Ämnesord: fisk, förökning, Östersjön, kala, lisääntyminen, Itämeri, reproduktionsstörningar, M-74, tiamin-brist, C-vitamin-brist, reproduction disturbances, M-74, thiamine deficiency, C-vitamine deficiency,

Under senare år har konstaterats störd reproduktionskapacitet hos flera fiskarter i Östersjön.Dylika störningar har konstaterats t.ex hos havslax (M-74 syndromet) och hos gädda.Inom ramen för olika delprojekt försöker vi klarlägga faktorer som kan påverka fiskens reproduktionspotential.Uppmärksamheten fokuseras delvis på dietfaktorer (thiamin/thiaminas, C-vitamin etc.) hos moderfisk, dels på ekologiska o.a. faktorer i kustvattnen som kan påverka fiskynglets överlevnad.

Reduced reproduction capacity has been recorded in several fish species in the Baltic sea during recent years.This concerns for example Atlantic Salmon (M-74 syndrome) and northern pike.In several projects we are trying to elicidate and evaluate factors which can influence on the reproductive capacity of fish.The attention is mainly focused on diet factors (thiamin/thiaminase, C-vitamin etc.) and on ecological factors which can have influence on the survival of fish fry in our coastal waters.

Publikation(er)

15.2.1996 / 19.2.1996