[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 4

Utveckling av sjukdomsprofylaxin och -terapin i Skärgårdshavets fiskodlingar (Fiskvaccinering)

Development of the fish disease prophylaxis and -therapy in fish farms in the Archipelago Sea

Datum: 1.7.1995-31.12.1997
Kod: 6612
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 301
Fax +358-2-2154 748
E-post gbylund@abo.fi
Projektledare: FD Göran Bylund, Föreståndare, forskare (1.7.1995-31.12.1997)
Forskare: FK Lars-Gustav Lönnström (1.7.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 80 %
Årsverken: Totalt: 36 månader
Partner: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Veterinär- och livsmedelsverket
Kontakter: Ansluter sig nära till projektet Immunomodulation in rainbow trout
Ämnesord: djursjukdomar: fisk, profylax, vaccin, eläintaudit: kalat, ennaltaehkäisy, rokotus, Fiskvacciner, fisksjukdomsprofylaxi, antibiotika, fish vaccines, disease prophylaxis, antimicrobials,

Fiskodlingens lönsamhet reduceras idag kraftigt p.g.a. infektionssjukdomar.Vi har emellertid idag förutsättningar att genom effektiva sjukdomsprofylaktiska åtgärder minska dessa förluster.Inom ramen för projektarbetena strävar vi till att testa moderna oljebaserade fiskvacciner och utarbeta vaccineringsprogram anpassade till våra odlingsförhållanden.Dessutom strävar vi till att testa och ta i bruk nya effektiva antimikrobiella läkemedel mot fisksjukdomar, som dessutom är avsevärt miljövänligare än de som idag brukas.

The economic outcome from our fish farming industry is today drastically reduced due to infectious fish diseases.There are, however, today possibilities, through effecient disease prophylaxis, to reduce the losses due to fish diseases.One aim of the project work is to test modern, oil-based fish vaccines and to work out vaccination strategies adapted to our conditions.Another aim is to test and to introduce into our fish farming industry antimicrobial drugs more effecient and with less implications for the aquatic environment then those we are using.

Publikation(er)

15.2.1996 / 19.2.1996