[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Återhämtning av tidigare belastade kustrecipienter

Recovery of coastal water from pollution

Datum: 1.1.1992-31.12.1996
Kod: K6617
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 355
Fax +358-2-2154 748
E-post erkki.leppakoski@abo.fi
Projektledare: FD Erkki Leppäkoski, professor (1.1.1992-31.12.1996)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 60 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 10 %
Inhemsk finansiering: Maj och Tor Nesslings stiftelse () FIM
Utländsk finansiering: NorFA ()
Årsverken: Totalt: 4 månader
Ämnesord: havsbotten, havsforskning, fiskodling, sandtäckt, merenpohja, merentutkimus, kalanviljely, hiekanotto, bottendjur, återhämtning, fiskodling, Östersjön, , , , , zoobenthos, recovery, fish-farming, Baltic Sea,
Anmärkning: Två graduarbetare

Återbesök till tidigare undersökta lokaler i Åbolands och Ålands skärgårdar.Återhämtning av bottenfaunasamhällen efter avslutad fiskodling resp. sandtäckt.

A number og bottom fauna localities are re-sampled in the SW archipelago of Finland in order to study the recovery processes in bentic animal communities, subsequent to ceased fish-farming or sand suction.

Publikation(er)

15.2.1996 / 10.12.1996