[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Nationalkyrklighet och etisk pluralism - en nordisk paradox?

National churches and etkic pluralism - a Nordic paradox?

Datum: 1.1.1997-31.12.2001
Kod: K3701
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 398
Fax +358-2-2154 902
E-post nholm@abo.fi
Projektledare: TD, FL Nils G. Holm, professor (1.4.1995-31.5.1997)
Forskare: FM Tuomas Martikainen (1.8.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Utländsk finansiering: Nordiska ministerrådet () Dkr 270000
Årsverken: Totalt: 18 månader
Partner: Universiteten i Uppsala, Lund, Århus, Bergen och Reykjavik
Kontakter: Kontakter till motsvarande projekt i Tyskland, England och Holland
Ämnesord: statskyrka, etik, världsåskådning, valtionkirkko, etiikka, maailmankatsomus,

Målet är att studera hur det går ihop att vi i Norden har stora nationalkyrkor men samtidigt en relativt stor etisk pluralism.Jämförelser med övriga Europa är viktiga.En stor enkät förkortad RAMP kommer att administreras samt en djupdykning i den religiösa geografiken i Åbo med nationella och internationella kontakter.

The purpose is to study the concept of national churches in the Nordic countries especially in connection to the ethic pluralism we observe.Comparisons to other parts of Europe are important.A case study of Turku/Åbo and its religious geography will be made.

Publikation(er)

4.3.1996 / 26.3.1997