[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Omstruktureringen av mödravården i Finland

Restructuring of Finnish Maternity Care

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 2250
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Sociologiska institutionen
Adress: Gezeliusgatan 2, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-02-2154327
Fax +358-2-2154 808
E-post sirpa.wrede@abo.fi
Projektledare: PhD Elianne Riska, professor (1.1.1995-31.12.1998)
Forskare: PM Sirpa Wrede (1.1.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: 12 månader år 1998; Totalt: 48 månader
Partner: Forskarskolan vid Helsingfors universitet - Befolkning, hälsa och levnadsförhål - Väestön terveys ja elinolot
Kontakter: 1.Maternity care in Finland, Canada andSweden, samarbetsprojekt med professor Cecilia Benoit, Univ. of Victoria, Kanada 2.Evolution of maternity care in Northern Europe and North America.A working group for a research project.Projektet leds av Raymond DeVries, St.Olafs College, U.S.A.
Ämnesord: mödravård, hälsovård, mödravårdscentraler, äitiyshuolto, terveydenhoito, äitiysneuvolat, , hälsovårdforskning, hälsovårdspolitik, yrkesgrupper, health care, health policy analysis, health professions,

Omstruktureringen av mödravården i Finland Projektets mål är att öka förståelsen av de förändringsprocesesser som omstrukturerat den finländska mödravården under 1990-talet.En målsättning är också att utveckla begrepp och metoder i sociologisk hälsovårdsforskning.Som metod används en historisk-sociologisk analys av den hälsopolitik som berör mödravården.Den finländska mödravårdens flaggskepp, mödrarådgivninssystemet, har valts som fallstudie.

The Restructuring of Finnish Maternity Care.The goal of the project is to illuminate the processes of change that have restructured Finnish maternity care in the 1990s.Another goal is to develop concepts and methods for the sociology of health care.A historical-sociological health-policy analysis has been adopted as a method.The Finnish system of maternity centers was chosen as a case study.

Publikation(er)

11.9.1996 / 15.2.1999