[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 5

Flexibel timplaneanvändning i grundskolan

Flexible timetable use in the Compulsory school

Datum: 1.9.1994-31.12.1998
Kod: 2456
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 326
Fax +358-6-3247 302
Projektledare: PeD Sven-Erik Hansen, professor (1.9.1994-31.12.1998)
Forskare: PeD Linnea Lindfors (1.9.1994-31.12.1998)
PeD Eva Malmberg (1.9.1994-31.12.1995)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 80 månader
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Ämnesord: läroplaner, reform, tillämpningar, opetussuunnitelmat, uudistus, sovellukset, timplan, läroplan, grundskola, curriculum, compulsory school, timetable,

Projektet rör förändringar i timplanen för grundskolan och gymnasiet i Finland.Som en konsekvens av den pågående decentraliseringen har lärare i de bägge skolformerna erhållit större inflytande över beslut som rör läroplan och timplan.Lärare har större möjligheter än tidigare att bestämma den tid som olika läroämnen tilldelas.Ett nytt skolbaserat läroplanssystem genomfördes 1994.Syftet med projektet är att undersöka i vilken mån och på vilket sätt skolorna utnyttjar sina möjligheter att åstadkomma lokalanpassade timplaner att försöka identifiera vilka didaktiska och praktiska argument som används för valda timplanelösningar och analysera den lokalabeslutsprocessen.

The project concerns the changes in the timetables of Finnish elementary and secondary schools.Techers both in elementary and secondary schools have, as a consequence of the process of decentralization, more power to decide not only on the curricular text, but also on the use of time for different school-subjects during different grades.A new school based curricular system was launched in 1994.The aim of the project is to make a survey of to what extent and in what ways schools are using their new possibilities to make locally adapted timetables identify didactical and practical arguments schools are using for chosen timetable solutions and analyze the local process of decision making.

Publikation(er)

27.3.1996 / 9.3.1998