[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Adsorption av katjonisk stärkelse på mekanisk massa

Adsorption of cationic starch on mechanical pulp

Datum: 1.6.1994-31.12.1996
Kod: 1764
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för papperskemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 859
Fax +358-2-2516 757
E-post veronica.bobacka@abo.fi
Projektledare: TkD Dan Eklund, professor (1.6.1994-31.12.1996)
Forskare: DI Veronica Bobacka (1.6.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Inhemsk finansiering: Raisio Chemicals Oy; Metsäliitto Oy () FIM
Utländsk finansiering: MoDo, Sverige ()
Årsverken: Totalt: 30 månader
Ämnesord: massatillverkning, massanvalmistus, katjonisk stärkelse, mekanisk massa, störsubstanser, retention, adsorption, torrstyrkemedel, cationic strach, mechanical pulp, detrimental substances, anionic trash, adsorption, retention,

Målet för denna undersökning är att klargöra inverkan av störsubstanser på adsorptionen av katjonisk stärkelse på mekanisk massa.Även stärkelsens inverkan på retention och styrkeegenskaper ämnar klargöras.

The purpose of this work is to investigate the influence of detrimental substances on the adsorption of cationic starch onto mechanical pulp.The impact of cationic starch on retention and strength properties are also studied.

Publikation(er)

21.2.1996 / 10.3.1998