[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Nästa]

Nr 1 / 2

Polyelectrolytes and electrochemically active membranes

Polyelectrolytes and electrochemically active membranes

Datum: 1.1.1995-31.12.1997
Kod: 2753
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för teknisk polymerkemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 230
Fax +358-2-2154 725
E-post jnasman@abo.fi
Projektledare: FD Jan Näsman, t.f. professor (1.1.1995-)
Forskare: DI Svante Holmberg (1.4.1995-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi (MATRA) FIM 817800
Årsverken: Totalt: 54 månader
Partner: Helsingfors universitet; Tekniska högskolan
Ämnesord: membranteknik, kalvotekniikka, protonledande, PVDF, sulfonering, proton conducting, PVDF, sulfonation,

I projektet framställes elektroniskt jonledande membraner med hjälp av elektronstråle initierade öppning eller syntetiskt.Membranerna karakteriseras kemiskt med avseende på struktur och egenskaper samt elektrokemiskt.

The purpose of this projekt is to show how electroactive membranes can be prepared by specific synthesis, either by polymerisation from functionalised monomers, or by radiation induced grafting onto polymer films.The electrochemical characterisation and molecular modelling of these polymers, as well as analysis of chemical stability, are induced in the manifold och chemical and physico-chemical methods by which these new materials will be described, and ultimately, applications identified.

Publikation(er)

21.2.1996 / 19.3.1998