[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Barn, språk och kommunikation (Kommunikation)

Children, language and communication

Datum: 26.2.1994-
Kod: K5613
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 324
Fax +358-6-3247 302
E-post Anna-Lena.Ostern@abo.fi
Projektledare: PeD, FL Anna-Lena Östern, biträdande professor (26.2.1994-)
Forskare: PeL Ria Heilä-Ylikallio (26.2.1994-)
PeM Sol-Britt Granlund (1.1.1995-)
FM Ulla Granfors (26.2.1994-)
FM Elizabeth Knip-Häggqvist (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 40 %
ÅA-intern finansiering: FIM 42000
Inhemsk finansiering: Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut () FIM 33000
Svenska Österbottens kulturfond, Vasa () FIM 5000
Utländsk finansiering: Nordiska ministerrådet, Köpenhamn (Mobilitetsstipendium för studerande inom Nordplus) Dkr 13900
Årsverken: Totalt: 14 månader
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors
Kontakter: Skolstart i Norden (Nordiska ministerrådet); NFPF-nätverket Barnpedagogik/ Early Childhood Education; Mercator-nätverket för undervisning på minoritetsspråk i Europa; PUHVI-projektet (Utbildningsstyrelsen); Research in drama in education network; Barnspråk (Lund)
Ämnesord: grundskola, finlandssvenskar, barn, kommunikation, peruskoulu, suomenruotsalaiset, lapset, viestintä, barn, språk, konstpedagogik, drama, kommunikation, , children, language, art pedagogy, drama, communication,

Barn, språk och kommunikation är ett didaktiskt forskningsprojekt som fungerar genom delprojekt som alla har som övergripande syfte att i en finlandssvensk kontext undersöka, beskriva, kartlägga och identifiera aspekter av barns och ungas språk och kommunikation i en inlärningskontext.Ett fokuseringsområde är konstpedagogik (drama).Projektet är alltså i huvudsak utvecklingsforskning med syfte att kvalitativt utveckla den finlandssvenska skolan och lärarutbildningen.

Children, language and communication is a didactic research project which is constituted by the projects which are conveyed in the large project.The overall aim for the total project is in a Finnish-Swedish kontext to investigate, describe, map and identify aspects of the language and communication in learning context.A special area of intrest is art pedagogy (drama).The project is mainly a developmental research project with the overall aim to develop the Finnish-Swedish school system and the teacher education.

Publikation(er)

28.3.1996 / 1.4.1996