[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Datering av murbruk med 14C-metoden

14C dating of lime mortar

Datum: 1.1.1995-
Kod: K6619
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för geologi och mineralogi
Adress: Domkyrkotorget 1, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 153
Fax +358-2-2154 818
E-post alindroo@abo.fi
Projektledare: Dr Åsa Ringbom, bitr.prof. (1.1.1995-)
Forskare: FL Alf Lindroos (1.1.1995-)
Dr Jan Heinemeier (1.1.1995-)
Dr Högne Jungner (1.1.1995-)
Dr Thorborg von Konow (1.1.1995-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- utvecklingsarbete 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 36000
Utländsk finansiering: University of Louisville, USA () fm 6800
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: Institutionen för konsthistoria, Åbo Akademi Institutionen för oorganisk kemi, Åbo Akademi University of Louisville, Kentucky, USA Århus Universitet, Fysik, Danmark Helsingfors Universitet, Lab. för Radioaktiv Datering
Kontakter: Projektet Ålands kyrkor, Åbo Akademi, Åbo, Finland Utgrävningarna av en romersk villa i Torre de Palma, Portugal
Ämnesord: arkeologi, kyrkor : Åland, geokemi, arkeologia, kirkot : Ahvenanmaa, geokemia, 14C datering, murbruk, geologisk kontroll, 14C dating, lime mortar, geological control,
Anmärkning: Datering med tandem mass-spektrometer, mineralogisk separering av daterbar fraktion, kontroll av daterade prover med katodluminescens

se projektet Ålands kyrkor

See the project Ålands kyrkor

Publikation(er)

22.2.1996 / 23.3.1998