[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Water Hyacinth Control Project in Uganda (WHCPU/285 037 01)

Water Hyacinth Control Project in Uganda

Datum: 21.8.1998-31.12.1999
Kod: 28503701UM
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Inst. för oorganisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 433
Fax +358-2-2154 962
E-post enordstr@abo.fi
Projektledare: FD Egon Nordström, överassistent, docent (21.8.1998-31.12.1999)
Forskare: FK Pirkko Laitinen (21.8.1998-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 10 %
Inhemsk finansiering: Utrikesministeriet, ALI-42, Helsingfors () FIM 139037
Årsverken: 8 månader år 1999; Totalt: 8 månader
Partner: Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries/Water Hyacinth Unit, Entebbe, Uganda Maatalouden tutkimuskeskus [MTT], Jokioinen, Finland
Beställd av: Ministry of Foreign Affairs of Finland, Department of International Development Cooperation, Helsingfors, Finland
Ämnesord: vattenekosystem, vesiekosysteemit, akvatiska ekosystem, vattenhyacint, biologisk kontroll, Water Hyacinth, Aquatic Ecosystems, biological control,

Utreda möjligheterna till samarbete inom mekanisk, kemisk och biologisk kontroll av vattenhyacint i vattendrag i Uganda.

Disentangle the possibilities for cooperation in the mechanical. chemical and biological control of water hyacinth in aquatic ecosystems in Uganda

Publikation(er)

22.5.1997 / 5.1.1999