[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 25

Reducering av utsläppen vid småskalig förbränning av biobränslen

Abatement of emissions from small-scale combustion of biofuels

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: 7760
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för teknisk kemi
Adress: Biskopsg. 8, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 429
Fax +358-2-2154 479
E-post llindfor@abo.fi
Projektledare: TkD Lars-Eric Lindfors, prof. (1.1.1996-31.12.1998)
Forskare: TkD Ahmad Kalantar (-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Årsverken: Totalt: 34 månader
Partner: Termiska Processer AB, Studsvik, Sverige Technische Universität Graz, Österrike CRE Group Ltd, Cheltenham, England ENSSPICAM, Ecole Nationale Superieure de Synthese, Procedes et Ingenierie Chimique d'Aix-Marseille, Frankrike Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige Åbo Akademi
Ämnesord: biobränslen, förbränning, utsläpp, biopolttoaineet, poltto, päästöt, katalytisk avgasrening, utsläpp, biobränslen, förbränning, catalytic combustion, voc reduction,

Syftet är att genom katalytisk avgasrening minska utsläppen av NOx och oförbrända gaser såsom lättflyktiga kolväten vid småskalig förbränning av biobränslen.

The aim is to reduce the emissions of NOx and unburnt gases such as VOC:s from small scale combustion of biofuels by catalytic flue gas cleaning.A project within the Agriculture and Fisheries programme.The project is financed by the European Union.

Publikation(er)

14.2.1996 / 3.3.1997