[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 3

Medborgarinkomst och medborgarlön (Medborgarinkomst)

Citizen's income and citizen's wages

Datum: 1.7.1995-1.7.1997
Kod: K2611
Institution: Åbo Akademi / Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten (ESF), Nationalekonomiska institutionen
Adress: Fänriksgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 162
Fax +358-2-2154 677
E-post Jan-Otto.Andersson@abo.fi
Projektledare: PD Jan-Otto Andersson, överassistent (1.7.1995-1.7.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
Årsverken: Totalt: 3 månader
Kontakter: Basic Income European Network, BIEN
Ämnesord: medborgarlön, forskning, kansalaispalkka, tutkimus, medborgarinkomst, medborgarlön, arbete, basic income, citizen's wages, work,

En undersökning av förutsättningarna för och följderna av ett system för ekonomisk trygghet och meningsfull aktivitet, som bygger på en kombination av en låg ovillkorlig medborgarinkomst och en villkorlig medborgarlön.

A study of the prerequisits and consequences of system for economic security and meaningful activity, based on an unconditional low basic income (citizen's income) and a conditional citizen's wage.

Publikation(er)

19.3.1996 / 21.3.1996