[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Folkloristens fältarbete och arkivering som process (FFAP)

Folklore Fieldwork and Archiving as a Process

Datum: 22.11.1998-31.12.2001
Kod: 2186
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen / Folkloristik
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 342
Fax +358-2-2154 902
E-post uwolf@abo.fi
Projektledare: FD Ulrika Wolf-Knuts, Lektor, docent (22.11.1998-31.12.2001)
Forskare: docent Anders Salomonsson (22.11.1998-31.12.2001)
professor Ann Helene Skjelbred (22.11.1998-31.12.2001)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- utvecklingsarbete 50 %
Inhemsk finansiering: Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors () FIM 10000
Utländsk finansiering: NorFa, Oslo, Norge () NOK 200000
Årsverken: 5 månader år 1999; Totalt: 120 månader
Partner: Oslo, Norge Helsingfors, Finland Lund, Sverige Tartu, Estland Dublin, Irland Mariehamn, Åland Åbo, Finland Bucarest, Rumänien Köpenhamn, Danmark Aten, Grekland London, UK Göteborg, Sverige
Kontakter: Folklore Fellows Summer School och dess underavdelningar Nordiskt Nätverk för Folkloristik
Ämnesord: folkloristik, fältarbete, folkloristiikka, kenttätyö, folklore, fältarbete, arkivering, process, reflexivitet, källkritik, kulturell konstruktion, folklore, fieldwork, archiving, process, reflexivity, source critics, cultural construct,

Målet för kursen är att framhäva att fältarbete, arkivering och analys av folkloristiskt material utgör delar av en och samma process.Kursen vill understryka att reflexivitet och källkritik är viktiga under hela processen.När man väljer vad man vill dokumentera utgår man från kulturella konventioner och förväntningar.Dessa förutsättningar föreligger också vid valet av informanter, frågeställningar, transkriberingsmetoder, registreringssystem, system för återvinnande av informationen, analysmetoder, framställningssätt och publiceringsforum.Den som utför dessa val har makten över materialet, och därigenom ansvar för hur det dels bevaras för kommande intressen, dels delges kollegerna.

The main objective of the course is to stress the importance of reflexivity and source criticism in folklore fieldwork and archiving, for this work always is connected to specific cultural biasses and limitations.

Publikation(er)

5.3.1996 / 26.4.1999