[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Flows and distribution of extractives in modern bleaching plants

Flöden och fasfördelning för extraktivämnen i moderna blekerier

Datum: 1.4.1998-31.12.2000
Kod: 2776
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-254 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.4.1998-31.12.2000)
Forskare: DI Eija Bergelin (1.4.1999-31.12.2000)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Utländsk finansiering: Nordisk Industrifond, Oslo (Nyckel till blekerislutning)
Årsverken: 6 månader år 1998; Totalt: 30 månader
Partner: STFI: Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstut, Stockholm, Sweden, PFI: Papirforskningsinstituttet, Oslo KCL: Keskuslaboratorio / Centrallaboratorium, Helsingfors, Finland
Ämnesord: massatillverkning, extraktion, hartser, blekning, massavalmistus, uutto, hartsit, valkaisu, extraktivämnen, harts, blekning, sulfatmassa, avloppsvatten, extractives, resin, bleaching, kraft pulp, effluents,
Anmärkning: Metanolys-GC, Py-GC-MS [apparatur och metod] CLSM, SEM [metod]

Olika extraktivämnens modifiering och fördelning skall analyseras i några moderna sulfatmassablekerier i Norden.Både barrvedsmassor och lövvedsmassor skall undersökas.Analyser skall utföras av enskilda extraktivämneskomponenter för att kunna uppställa materialbalanser för enskilda komponenter över olika bleksteg.

Modification and distribution of various extractives will be analysed in some modern kraft pulp bleach plants in the Nordic countries.Both softwood and hardwood pulps will be investigated.Analyses will be performed of individual extractive components in order to obtain material balances for individual components over different bleaching stages.

Publikation(er)

11.3.1996 / 31.5.1999