[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 4

Den termokemiska behandlingens inflytande på trädfibrernas ytmorfologi (Träfibrer)

The influence of thermochemical treatment on the surface morphology of wood fibres

Datum: 1.6.1997-31.5.1998
Kod: 16711
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för fysikalisk kemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 252
Fax +358-2-2154 706
E-post jpeltone@abo.fi
Projektledare: FD Jouko Peltonen, docent (1.6.1997-31.5.1998)
Forskare: FK Johanna Simola (1.1.1998-31.5.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsingfors (Kemiallisen massanvalmistuksen uudet haasteet) FIM 250000
Årsverken: Totalt: 9 månader
Partner: Jyväskylä Universitet, Jyväskylä
Ämnesord: fibrer, ytkemi, kuidut, pintakemia, atomkraftsmikroskopi [AFM], träfibrer, ytmorfologi, atomic force microscopy [AFM], wood fibers, surface morhpology,

Projektet strävar att utvärdera de vid termokemiska processeringen av träd använda kemikaliernas och fysikalisk-kemiska betingelsernas inflytande på de frigjorda fibrernas ytstruktur.AFM [atomic force microscopy]teknik tillämpas i första hand i utforskningen av de vid modellkokningar utlösta fibrernas ytstruktur och ytbeskaffenhet.Denna information kombineras med den fysikaliska och ytkemiska karakteriseringen av trädet och fibrerna som utförts i relation till samma termokemisk behandling.

The aim of the project is to evaluate the influence of the chemicals used in thermochemical processing and of the physico-chemical conditions thereon on the surface structure of wood fibres.AFM [atomic force microscopy]technique is used to characterize the surface structure and quality of the modelcooked dissolved fibres.This information will be combined with the physical and surface chemical characterisation of wood and fibres with similar pretreatment.

Publikation(er)

21.3.1996 / 11.3.1998