[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 4

Inlärning och öppetfältaktivitet hos mus musculus L.

Open-field-dependent parameters in association with learning (and other indipendent variables) in mice (Mus musculus L.)

Datum: 1.3.1976-
Kod: K1626
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Psykologiska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 408
Fax +358-2-2154 833
E-post Beatrice.Kvist@abo.fi
Projektledare: FD Beatrice Kvist, forskare (1.9.1976-)
Forskare: FD Ritva-Kaijsa Selander (1.9.1976-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 192 månader
Ämnesord: möss, inlärning, motorik, hiiret, oppiminen, motoriikka, öppet fält, inlärning, mus musculus L., maze learning, mouse, open-field parameters,

Grundforskning på enkel organism (mus) där inlärningens effekter på motorisk aktivitet studeras via selektiv avling (stammarna IOFT och DOFT) samt testas på ett s.k.öppet fält.Forskningen har producerat en doktorsavhandling och ett tiotal publikationer i internationella tidskrifter.Målet är att utforska om inlärning konkret kan mätas i form av förändrad motorik.

Open-field dependent parameters: mice selectively bred for differing levels of motor dishrage in conjuction with maze learning.

Publikation(er)

13.3.1996 / 1.4.1996