[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 3

Religiös kommunikation och spiritualitet

Religious communication and spirituality

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 2351
Institution: Åbo Akademi / Teologiska fakulteten (TF), Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
Adress: Biskopsgatan 16, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 289
Fax +358-2-2154 835
E-post gbjorkst@abo.fi
Projektledare: TD Gustav Björkstrand, prof. (1.1.1995-31.12.1998)
Forskare: TM Mårten Björkgren (1.1.1995-31.12.1998)
TM Annika Forsström (1.1.1995-31.12.1998)
TM Runar Eldebo (1.1.1996-31.12.1998)
TM Hans Andreasson (1.1.1996-31.12.1998)
TM Jockum Krokfors (1.1.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 78000
Inhemsk finansiering: Undervisningsministeriet, Helsingfors (Ingår delvis i den riksomfattande forskarskolan i teologi, Helsingfors universitet) FIM 360000
Årsverken: 36 månader år 1998; Totalt: 132 månader
Kontakter: Ministerrådets projekt (1997-2000): "Luthersk predikotradition"
Ämnesord: predikningar, homiletik, kommunikation, spiritualism, saarnat, homiletiikka, viestintä, spiritualismi, predikan, religiös kommunikation, spiritualitet, homiletik, sermons, religious communication, spirituality, homiletics,

Målet för forskningsprojektet är att undersöka den religiösa kommunikationen i historia och nutid närmast i form av analys av predikningar.Projketet förenades med ett liknande projekt Uskonnollinen kommunikaatio från Helsingfors universitet och utgör sedan dess huvudbeståndsdelen i den riksomfattande forskarskolan i teologi.Under innevarande år kommer samarbete dessutom att inledas med det av Nordiska Ministerrådet finansierade projektet Luthersk predikotradition.Målet är att de två heltidsanställda (Björkgren, Forsström) skall doktorera 1998 och de övriga under de två följande åren.

The aim of the research project is to analyse how religious communication functions in sermons in history and our present time.A close cooperation is established with a simular project in Helsinki and also with a project on Lutheran preaching-traditions financied by the Nordic Council of Ministers.Several researchers are making their doctoral thesis within these projects.

Publikation(er)

22.3.1996 / 4.3.1998