[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 4

Slöjdkompetens i nordisk kultur (SKU)

Craft Competence in Nordic Culture

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 3451
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 346
Fax +358-6-3247 302
E-post clandgar@abo.fi
Projektledare: PeD Linnea Lindfors, biträdande professor, emeritus (1.1.1995-31.12.1998)
Forskare: Mia Porko (1.8.1995-31.12.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- utvecklingsarbete 50 %
Utländsk finansiering: NorFa (Nordisk forskarutbildningsakademi, Nordiska ministerrådet, Oslo (Nätverkets samarbete och utbildning)
Årsverken: Totalt: 68 månader
Partner: Prof.Juhani Peltonen vid Åbo universitet i Raumo
Kontakter: Slöjdfostran i kulturkampen, Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi; Teknologisk läskunnighet, Åbo universitet i Raumo
Ämnesord: slöjd, grundskolan, samhälle, veisto, peruskoulu, yhteiskunta, slöjdpedagogik, kultur, livskvalitet, Pedagogics of Craft, Culture, Quality of life,
Anmärkning: Projektet genomförs av forskare inom nätverket Slöjdkompetens i nordisk kultur.(Danmark 1 forskare, Norge 3 forskare, Finland 5 forskare, Sverige 2 forskare).

Projektet strävar till att utreda skolslöjdens/formingens utbildningsideologiska, praktiska och filosofiska utgångspunkter och ämnenas betydelse för samhälle och kultur samt för individens livs- och arbetslivskvalitet och kulturella identitet.Genom forskningen utvecklas metoder för forskning om helhetsbetonad produktionsverksamhet i pedagogiska situationer.Bl. a. har mjuk systemmetodologi, aktionsforskning och föremålsanalysmetoder tillämpats inom projektet.

The project aims at studying the pedagogical-ideological, practical and philosophical bases for craft education/forming and the importance of such subjects to society and to the quality of life and working life and the cultural identity of the individual.Through research, methods of investigation into comprehensive productive activity are developed.For instance, soft systems methodology, action research and methods of analysing objects have been used within this project.

Publikation(er)

28.3.1996 / 19.1.1998