[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 2 / 2

Riskbedömning av främmande arter i nordiska farvatten

Risk assessment of alien organisms in the Nordic area

Datum: 1.1.1997-15.8.1998
Kod: 26721
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerig. 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-154355
Fax +358-2-2154 748
E-post eleppakoski@abo.fi
Projektledare: FD Erkki Leppäkoski, Professor (1.1.1997-15.8.1998)
Forskare: FM Magnus Östman (1.6.1997-30.9.1997)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 80 %
Utländsk finansiering: Nordiska ministerrådet, Köpenhamn () 250000
Årsverken: 6 månader år 1997; Totalt: 15 månader
Partner: Naturvårdsverket, Stockholm, Klaipeda University, Klaipeda, Litauen, Universitetet i Bergen, Norge, Göteborgs universitet, Sverige
Ämnesord: marinbiologi, meribiologia, främmande arter, introducerade arter, barlastvatten, riskbedömning, marinbiologi, Östersjön, Kattegat, alien species, introduces species, nonnativa species, ballast water, risk assassment, marine biology, Baltic Sea, Kattegat,

Spridningen av främmande arter känner inga nationella gränser.Nordiska kustområden är utsatta för fortsatt och under de senaste åren intensifierad invandring av främmande arter.Många av dessa tål även bräckt vatten och har spridit sig ända upp i Östersjön.Dessa arter har en tendens att sprida sig från "brofästen" t.ex. i Nordsjö-området förvånansvärt snabbt; denna sekundära spridning drabbar uppenbart samtliga Nordiska länder och en samlad insats är nödvändig för att följa upp främmande arters ekologiska och ekonomiska effekter.Avsikten är att skapa en generell bild av förekomsten och skadeverkningarna av samt riskerna med främmande arter i vissa nordiska hamnområden och kustavsnitt, samt att påverka den nordiska policyn vid internationella förhandlingar beträffande kontrollen av icke-önskvärda introduktioner (t.ex. med barlast- vatten).Ett samlat nordiskt agerande efterlyses inför flera internationella fora.Inom FN:s maritima organisation IMO och det internationella havsforskningsrådet ICES tas som bäst fram riktlinjer för hur internationellt arbete kring barlastarter skall organiseras och problemen hanteras.Inom HELCOM har problemet med introducerade arter aktualiserats 1994.Nordiska havsområden har betraktats närmast som mottagare av främmande arter.F.n. har vi ingen uppfattning om ev."export" av potentiellt skadliga organismer från Norden till andra hav.Problemet med främmande arter är gemensamt för fiskeri- och miljömyndigheter, sjöfarten och varvsindustrin i hela Norden.En nordisk satsning på forskarutbildning startades sommaren 1997 (en av NorFA finansierad forskarkurs hölls vid Åbo Akademi).

The following topics will be addressed: - no-native organisms or categories of them that are particularly potent to cause large-scale environmental problems (biodiversity i n particular) and/or economic effects - ecosystems and indigenous species that are particularly sensitive to the impact of alien species - risk assessment for selected harbour areas, incl. ecological criteria and prerequisities (e.g., salinity and temperature conditions, availability of habitats, turbidity, eutrophication, pollution) for probabilities of harbour areas to act as receivers and/or donors - studies of existing vectors in selected, international harbours, including harbour profiles with regard to import/export of ballast water, i.e., a origin/destination profile for imported/exported ballast water. harbours studied: Turku/Finland, Klaipeda/Lithuania, Göteborg-Stenungsund/Sweden, and Sture Oil Terminal/Norway - suggestions of measures and strategies to be employed to tackle the problem - the need for further research, and suggestions to monitoring activities

Publikation(er)

11.3.1996 / 5.12.1997