[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 2 / 5

Processer och utvärdering i matematikundervisningen (PUMA)

The PUMA Project

Datum: 1.8.1994-31.7.1997
Kod: 2459
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 382
Fax +358-6-3247 302
E-post aroj@abo.fi
Projektledare: EdD Ole Björkqvist, biträdande professor (1.8.1994-31.7.1997)
Forskare: FM Ann-Sofi Röj-Lindberg (1.8.1994-31.7.1997)
FM Lars Burman (1.8.1994-31.7.1997)
FM Harry Mitts (1.8.1994-31.7.1997)
FM Camilla Söderback (1.8.1995-31.7.1997)
FM Henna Lillhonga (1.8.1996-31.7.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 20 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 40 %
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors (Undervisningsmetoder ur elevens synvinkel) FIM 185000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: Vasa Övningsskola, Vasa, Finland
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, Finland
Ämnesord: undervisningsmetoder, matematik, läromedel, opetusmenetelmät, matematiikka, oppimateriaali, matematikundervisning, teaching matehematics,

PUMA-projektet är ett aktionsforskningsprojekt inom matematikundervisningen vid Institutionen för lärarutbildning vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa.I projektet deltar även sex lärare från Vasa Övningsskolas högstadium.Avsikten med projektet är att utveckla matematikundervisningen beträffande såväl inlärning och undervisningsmetoder som utvärdering.Utvecklingsarbetet innefattar produktion av nytt undervisningsmaterial med betoning på problemlösning och elevernas projektarbeten.Projekterfarenheterna kommer att dokumenteras i metodhandböcker som beskriver de metoder man prövar, till exempel samarbetsinlärning i matematik.PUMA projektet inkluderar två på varandra följande årskurser som följs upp under två respektive tre skolår.

The PUMA Project is an action research project in mathematics education closely associated with the Department of teacher education in Vasa, Finland.The collaboration includes 6 teachers at Vasa övningsskola lower secondary level.Research is focussed on the processes of mathematical thinking and methods of assessment that are in closer agreement with the intentional curriculum.The developmental work involves production of new instructional materials with an emphasis on problem solving and project work.The experiences of the project are to be documented as teaching guides in the methods employed, such as cooperative learning in mathematics.The project involves two consecutive age groups during their three years of lower secondary school [age 13-16].It will be finished in 1997.

Publikation(er)

27.3.1996 / 6.2.1997