[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Utveckling av IDE-massametoden

Development of the IDE-pulping concept

Datum: 1.2.1995-31.12.1996
Kod: K7614
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 126
Fax +358-2-2517 797
E-post blonnber@abo.fi
Projektledare: TkD Bruno Lönnberg, professor (1.2.1995-31.12.1996)
Forskare: TkD Leif Robertsen (1.2.1995-31.12.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 20 %
Inhemsk finansiering: Kymmene, Ahlström () FIM 2000000
TEKES () FIM 2000000
Årsverken: Totalt: 23 månader
Partner: Kymmene, Ahlström, Rintekno
Kontakter: Wisaforest Oy, Jakobstad
Ämnesord: massatillverkning, forskning, massanvalmistus, tutkimus, impregnering, delignifiering, extraktion, massa, impregnation, delignification, extraction, pulp,
Anmärkning: Specialkokare deponerad av KCL användes

Ny svavelfri kokteknik utvecklas inom ett grundforskningsprojekt vid Åbo Akademi.Vedens impregnering, därpåföljande depolymerisering av ligninet och slutligen en effektiv extraktion utgör grunderna för detta IDE-koncept (bokstäverna ur Impregnenring, Depolymerisering och Extraktion).

A sulphur-free pulping method is under development at Åbo Akademi University.The basic subprocesses of this new IDE-concept (initials of Impregnation, Depolymerization and Extraction) are studied under controlled conditions in order to find a simple and cheap process providing well delignified fibres without shives and with a high pulp yield and good fibre properties.

Publikation(er)

26.2.1996 / 27.2.1996