[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Lexikala färdigheter i finska i åk 7

Lexical Facilities in Finnish in the 7th School Year

Datum: 1.1.1997-31.12.1998
Kod: 2479
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 374
Fax +358-6-3247 320
E-post magranho@abo.fi
Projektledare: FD Maija Grönholm, bitr.prof. (1.1.1997-31.12.1998)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 100 %
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 9 månader
Ämnesord: språkinlärning, finska, språkkunskap, kielen omaksuminen, suomen kieli, kielitaito, inlärning av andraspråkslexikon, formell språkinlärning och undervisning, second language lexical acquisition, the formal language learning and teaching,

Föremålet för min undersökning är eleverna i åk. 7 i grundskolan.Syftet är att utreda hur de behärskar ordförrådet i finskan.För undersökningen har utvalts 12 skolor på olika håll i Svenskfinland, både på orter med mycket stark svensk majoritet (över 60 % svenskspråkiga) och tvåspråkiga orter (40-60 % svenskspråkiga).Därav kan slutsatser dras om hur mycket och i vilken takt sådana svenskspråkiga elever, som i främsta rummet är beroende av den formella skolundervisningen, lär sig det finska ordförrådet.Jämförelseobjekt är elever på orter med finskspråkig majoritet (20-40 % svenskspråkiga), där det kan antagas att ordförrådet inhämtas i varierande utsträckning även under fritiden.

The subject of my study comprises pupils in their seventh year of comprehensive school.The objective of the study is to find out their command of the Finnish vocabulary.For this study, we have chosen 12 schools in different parts of Swedish-speaking Finland, both in areas with a very strong Swedish majority and in bilingual areas.We can then draw conculusions on the ability of Swedish-speaking pupils who are primarily dependent on the formal school teaching to learn the Finnish vocabulary.

Publikation(er)

27.3.1996 / 16.3.1998