[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Nya sysselsättningsformer och servicelösningar för landsbygden (NYSSE)

xxx

Datum: 1.2.1998-31.12.2000
Kod: K907
Institution: Åbo Akademi / Österbottens högskola (ÖH), Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
Adress: Vörågatan 9, FIN-65100 Vasa
Tel. +358-6-3247 153
Fax +358-6-3247 457
E-post tom-holtti@abo.fi
Projektledare: docent Fjalar Finnäs, forskningschef (1.2.1998-31.12.2000)
Forskare: PM Tom Holtti (1.2.1998-31.12.2000)
PeM Christian Lindedahl (1.2.1998-31.12.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 70 %
Inhemsk finansiering: Österbottens förbund (1.2.-30.11.1998) (Mål 5b) FIM 375000
T&E-centralens landsbygdsavdelning (1999) (Mål 5b) FIM 412000
T&E-centralens landsbygdsavdelning (2000) (Mål 5b) FIM 450000
Årsverken: Totalt: 66 månader
Partner: Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, Vaasan yliopiston tutkimuslaitos
Ämnesord: landsbygdspolitik, sysselsättning, maaseutupolitiikka, työllistäminen, landsbygd, lokal service, sysselsättning, byar, välfärd, EU-projekt, leader, Mål 5b, maaseutu, paikalliset palvelut, työllistäminen, kylät, hyvinvointi, EU-projekti, Tavoite 5b,

Vi klargjorde och rapporterade i fas 1 vilka behoven av och förutsättningarna för upprättandet av nya verksamheter eller omorganiserandet av hotade verksamheter är.Utgående från bakgrundsanalysen i fas 1, i samarbete med lokala intressenter och aktuella kommuner, är målsättningen med fas 2 att finna de intresserade lokala aktörerna och initiera nya servicerelaterade verksamheter i så många byar som möjligt av de utvalda byarna.Strävan är att finna lokalt anpassade lösningar för respektive by i samklang med existerande behov och resurser samt skapa förutsättningar för verksamheterna.Totalt räknar vi med att ett tiotal projekt eller verksamheter kommer att startas bland byarna och sysselsättningstillfällen inom dessa skapas.Vi strävar även efter att samarbeta med redan pågående projekt och verksamheter.Slutmålet är att skapa möjligheter för kontinuerligt serviceutbud och utkomst på det lokala planet.Parallellt dokumenteras och analyseras dessa lokala utvecklingsprocesser i byarna samt närmare granska de utvecklingsprocesser som gäller för turismoch hantverkarutvecklingen inom området.Allt för att finna de bäst tillämpbara utvecklingsprocesserna för byar på landsbygden.

There is no abstract in English.

Publikation(er)

27.3.1996 / 28.4.1999