[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Kortstavigheten i finlandssvenska stadsmål

Short quantity in stressed syllables. A study of urban colloquial swedish in Finland.

Datum: 1.8.1990-
Kod: K1630
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Svenska institutionen
Adress: Nunnegatan 4, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 349
Fax +358-2-2154 661
E-post svidjesk@abo.fi
Projektledare: FD Erik Andersson, professor (1.8.1990-)
Forskare: FL Sonja Vidjeskog (1.1.1990-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 36 månader
Kontakter: Undersökning inleddes som ett delprojekt inom projektet Finlandssvenska stadsmål , projektledare FD Ann-Marie Ivars, professor, Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk.
Ämnesord: finlandssvenska, suomenruotsi, kortstavighet, stadsmål, fonologi, regional variation, short quantity in stressed syllables, urban dialects, phonology, regional variation,

Projektets syfte är att belysa frågorna om stadsmålens [i Jakobstad, kristinestad, Ekenäs och Lovisa] framväxt, variation och enhetlighet genom att studera en företeelse som är mycket utmärkande för finlandssvenskan, nämligen kortstavighet.Trots att korstavigheten är utbredd över hela det svenska språkområdet har den inte studerats i någon nämnvärd utsträckning, med undantag för en undersökning av kortstavighet i Helsingforssvenskan [utförd av Mikael Reuter].De ovannämnda frågorna frågorna besvaras utgående från fenomenets frekvens, struktur och historia: Hur vanlig är kortstavigheten i våra stadsmål Vad är det för typ av kortstavighet som förekommer Har den en så stark historisk förankring som man brukar anta eller är det en betydligt nyare grupp av [inlånade] kortstaviga ord som med finskans hjälp konserverar företeelsen Finns det någon variation mellan/inom stadsmålen

The research project is a phonological study of the urban varieties of the Swedish spoken in Finland.The towns of Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs and Lovisa are included in the study.The purpose of the project is to study the growth of and the variation between the urban varieties by analysing the occurance of short quantity in tonic syllables.The aspects of frequency, structure and history are discussed.

Publikation(er)

5.3.1996 / 24.3.1998