[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Inverkan av vedpolymerer och extraktivämnen på adsorptionen av mäldkemikalier och arkegenskaper (Paperdisco)

The influence of wood polymers and extractives on the adsorption of wet-end chemicals and the properties of the sheet

Datum: 1.1.1996-31.12.1998
Kod: 17616
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för papperskemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 859
Fax +358-2-2516 757
E-post veronica.bobacka@abo.fi
Projektledare: TkD Dan Eklund, professor (1.6.1996-31.12.1998)
Forskare: TkL Veronica Bobacka (1.1.1996-31.12.1998)
DI Maristiina Nurmi (1.1.1996-31.12.1998)
DI John Näsman (1.1.1996-31.12.1998)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
Årsverken: Totalt: 137 månader
Ämnesord: massatillverkning, massanvalmistus, adsorption, polyelektrolyter, stärkelse, polyacrylamid, mekanisk massa, anjoniska störsubstanser, adsorption, polyelectrolytes, starch, polyacrylamide, mechanical pulp, anionic trash,
Anmärkning: I arbetet undersöks fiberflockning med en för ändamålet specialkonstruerad flockningsmätare.Nya analysmetoder för katjonisk stärkelse och polyakrylamid har utvecklats.

Målet är att klargöra adsorptionen av katjonisk stärkelse och polyakrylamid i suspensioner av mekanisk massa samt att klargöra inverkan av ovannämnda mäldkemikalier på fiberflockning och arkegenskaper.

The objective is to clarify the adsorption of cationic starch and polyacrylamide in suspensions containing mechanical pulp as well as to clarify the influence of these wet-end chemicals on the fibre flocculation and sheet properties.

Publikation(er)

21.2.1996 / 28.1.1998