[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Kalibrering av scanning probe mikroskop (Kalibrering av SPM)

The calibration of scanning probe microscopes

Datum: 1.2.1997-31.1.2000
Kod: 7670
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för fysikalisk kemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 252
Fax +358-2-2154 706
E-post jpeltone@abo.fi
Projektledare: FD Jouko Peltonen, docent (1.2.1997-31.1.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 70 %
- tillämpad forskning 30 %
Utländsk finansiering: The European Community (Standards, Measurements and Testing) ECU 15000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Physikalisch-Technische Bundesanstalt [PTB], Braunschweig, Germany Danish Institute of Fundamental Metrology [DFM], Lyngby, Denmark CNR-Instituto di Metrologia, Torino, Italy National Physical Laboratory, Teddington, United Kingdom Delft University of Technology, Delft, The Netherlands Universität der Bundeswehr Hamburg, Hamburg, Germany Carl Zeiss Jena Gmbh, Jena, Germany Fries Research Technology Gmbh, Bergish Gladbach, Germany Microscopy and Nanotechnology [MiNT], Munich, Germany Danish Micro Engineering A/S, Herlev, Denmark Nanosearch Membrane Gmbh,Wien, Austria Bundesanstalt fyr Materialforschung und -Pryfung, Berlin, Germany
Ämnesord: fibrer, ytkemi, kuidut, pintakemia, kalibrering, svep probe mikroskop, scanning probe mikroskop, calibration, scanning probe microscopes,
Anmärkning: Projekt-konsortiet har en web-hemsida i adressen: http://www.dfm.dtu.dk/spm-cal/

Syftet med projektet är att samla ihop både forskningsgrupper och industri som sysslar med metrologi av SPM (Scanning Probe Microscopy), en ny generation av mikroskop.Målet är att utveckla och testa nya metrologiska kalibreringsprov och -metoder (programvara) för att åstadkomma upprepbara mätningar.En viktig synpunkt är också att förstärka Europas position i produktionen och tillämpningen av nano- och mikroteknologin.Deltagandet av industrin försäkrar att den praktiska problematiken kring mikroskopin i fråga tas tillräckligt till hänsyn.Uppgiften av inst. för fysikalisk kemi är att producera prov som skulle kunna betraktas lämpliga för kalibreringen av SPMs.Vi testar också kalibreringsrutiner utvecklade av andra projektparter.

The network aims at bringing together working groups which are primarily interested in the metrological use of Scanning Probe Microscopes [SPM] to establish traceability and to develop calibration methods, and users and manufacturers to investigate these methods in practice.The network is planned to strengthen the European position in micro- and nanotechnology in application and hopefully also in production.Industrial users are included to ensure that the practical aspects of the work will remain in the scope.The role of our group at Åbo Akademi University is to supply samples to be tested with novel calibration algorithms and standards developed by the other partners.

Publikation(er)

21.3.1996 / 11.3.1998