[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Karaktärisering av mekaniska massor med pektinasenzymer (Pectin)

Characterization of mechanical pulps by aid of pectinase enzymes

Datum: 1.9.1995-31.5.1996
Kod: K7619
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Johanna Buchert, docent (1.9.1995-31.5.1996)
Forskare: DI Camilla Lillandt (1.9.1995-30.11.1995)
DI Nina Åkerback (1.9.1995-31.5.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Tekes, Helsingfors (Uudistuva paperi) FIM 170000
Årsverken: Totalt: 6 månader
Ämnesord: mekanisk massa, ytkemi, mekaaninen massa, pintakemia, mekaniska massor, ytkemi, enzymer, mecanical pulps, surface chemistry, enzymes,

Målet är att karakterisera pektiner som finns på ytan av mekaniska massafibrer (TMP) med hjälp av pektinasenzymer.Pektinernas andel av karboxylgruppernas totala mängd bestämms.

The aim is to characterize pectins on mechanical pulp (TMP) fibre surfaces.The significance of pectins for the surface carboxyl groups is determined.

Publikation(er)

11.3.1996 / 12.3.1996