[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Främmande arter i Östersjön och Svarta havet

Introduced species in the Baltic and Black Sea

Datum: 1.1.1990-31.12.1998
Kod: K6614
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för biologi
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 355
Fax +358-2-2154 748
E-post erkki.leppakoski@abo.fi
Projektledare: FD Erkki Leppäkoski, professor (1.1.1990-31.12.1998)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 60 %
- tillämpad forskning 20 %
- utvecklingsarbete 20 %
Inhemsk finansiering: Tor och Maj Nesslings stiftelse () FIM
Utländsk finansiering: NorFA ()
Årsverken: Totalt: 8 månader
Partner: Romanian Institute of Marine research, Rumänien
Kontakter: Hör till forskarskolan Miljöriskbedömning - vatten
Ämnesord: marinbiologi, arter, Östersjön, Svarta havet, meribiologia, lajit, Itämeri, Mustameri, marinbiologi, introducerade arter, Östersjön, Svarta havet, biodiversitet, marine biology, introduced species, Baltic Sea, Black Sea, biodiversity,

Avsiktliga och oavsiktliga introduktioner av främmande (exotiska) arter och deras spridningsmekanismer och -historia studeras i två europeiska, isolerade innanhav, Östersjön och Svarta havet.Avsikten är att (1) dokumentera deras förekomst i både opåverkade och t.ex. eutrofierade kustvatten och industrirecipienter, (2) studera konsekvenser av dem för den biologiska mångfalden i akvatiska ekosystem, (3) ha kännedom om deras ekonomiska betydelse, eller inom fiske, fiskodling och jakt, och (4) bidra till framtagning av nationella, nordiska och europeiska avtal samt juridiska och tekniska åtgärder mot introduktioner.

Intentional and unintentional introductions of alien (exotic) species, their spreading mechanism and history are studied in the brackish, enclosed European seas, The Baltic Sea and the Black Sea, to (1) document their occurence ecological role in both undisturbed and eutrophicated waters, (2) estimate their influence on biodiversity of coastal systems, (3) study their influence on man's economy (fouling organism on ship's hulls, in cooling water system, fisheris, aquaculture, hunting etc.), and (4) contribute to the development of international agreements, national legislations and preventive measures concerning introductions.

Publikation(er)

15.2.1996 / 25.3.1996