[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 9

Lösta och kolloidala substanser samt mikrobiologisk aktivitet vid papperstillverkning (Bio DISCO)

Dissolved and colloidal substances and microbiological activity in papermaking

Datum: 1.5.1995-31.12.1999
Kod: K7615
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.5.1995-)
Forskare: DI Lenita Lindberg (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Inhemsk finansiering: Undervisningsministeriet (International PhD programme in Pulp and Paper Science and Technology) FIM
Luonnonvarain tutkimussäätiö () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Helsingfors universitet, prof.Mirja Salkinoja-Salonen
Ämnesord: papperstillverkning, mikroorganismer, paperinvalmistus, mikro-organismit, pappersframställning, mikrobiologi, lösta och kolloidala substanser, biofilmer, papermaking, microbiology, dissolved and colloidal substances, biofilms,

Inverkan av olika faktorer på bildning och tillväxt av biofilmer i pappersbruk undersöks.Målet är att förstå samband mellan lösta och kolloidala substanser i processvatten och mikrobiell tillväxt.

The effect of various factors on the formation and growth of biofilms in paper mills is investigated.The aim is to understand the influence of dissolved and colloidal substances on microbiological growth in papermill process waters.

Publikation(er)

11.3.1996 / 24.3.1997