[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Immunomodulatorer hos regnbågslax (Fiskimmunologi)

Immunomodulation in rainbow trout

Datum: 1.1.1995-31.12.1998
Kod: 6613
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 301
Fax +358-2-2154 748
E-post gbylund@abo.fi
Projektledare: FD Göran Bylund, Föreståndare, forskare (1.1.1995-)
Forskare: FK Tuula Lunden (1.1.1995-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Årsverken: Totalt: 48 månader
Partner: Biokemian laitos, Turun yliopisto, Finland
Kontakter: Arbetet ansluter sig nära till andra arbeten inom immunoprofylax och immunotoxikologi
Ämnesord: immunitet, fisk, kemiska föreningar, antibiotika, immuniteetti, kala, kemialliset yhdisteet, antibiootit, immunomodulatorer, immunoprofylaxi, glukaner, selen, immunomodulators, immunoprophylactic, glucans, selenium, immunotoxicology,

Fiskens immunsystem fungerar i princip som immunsystemet hos högre vertebrater.De viktigaste cellulära komponenterna, signalsubstanserna etc. är desamma som hos högre djur.Systemet är emmellertid primitivare hos fisk, funktionerna långsammare och "mindre effektiva".Vi vet att en del ämnen verkar stimulerande på fisken immunsystem, andra verkar immunosupressivt.Med projektarbetena strävar vi dels till att klarlägga effekter och verkningsmekanismer hos en del kemikalier och föreningar med immunostimulativ effekt hos högre vertebrater (glukagon, organiskt bundet selen etc.)Dels undersöker vi immunomodulerande effekter hos antibiotika som används inom fiskodlingen.Trots att arbetena är av ren grundforskningsnatur hoppas vi få fram resultat som skall kunna tillämpas för uppgörande av immunoprofylaktiska program inom fiskodlingsverksamheten och med tillämpning även inom immunotoxikologi.

Principally the immune mechanisms in fish are similar to those of higher vertebrates.The most important cellular components, signal substances etc. are similar to those in higher animals.In fish, however, the system is more primitive, the functions are slower and "less effective".We know that some chemicals have stimulating effect on the immune functions in fish, other have an immunosupressive effect.In the project works we try to clarify the effects and mechanisms in fish of some compounds (glucans, selenium etc.) with well known immunostimulative effects in higher animals.Moreover we try to evaluate the immunomodulartory effects of antimicrobial drugs used in fish farming.Our aim is to obtain results and data based on which we can work out effective immunoprophylactic programs for the fish farming industry and with application also in immunotoxicology.

Publikation(er)

15.2.1996 / 19.2.1996