[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 4

Att visa sig och att dölja sig. Religiös-kulturell kommunikationsteknik

Memory and Theatre

Datum: 1.8.1996-31.12.1997
Kod: 8160
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 398
Fax +358-2-2154 902
E-post nholm@abo.fi
Projektledare: TD, FL Nils G. Holm, professor (1.8.1996-31.12.1997)
Forskare: FK Tomas Mansikka (1.8.1996-30.11.1996)
FK Susanne Österlund (1.9.1997-31.12.1997)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 45000
Årsverken: Totalt: 8 månader
Ämnesord: ritualer, Swedenborg : Finland, kultur, diffusion (sociologi), rituaallit, Swedenborg : Suomi, kulttuuri, diffuusio (sosiologia), swedenborgianism, ockultism, parapsykologi, teater, upp-och-nervända världe, Sedenborg, ockultism, parapsychology, theatre,

Projektet handlar om två viktiga kulturföreteelser.Den ena tar upp frågan om hur man tidigare i historien kunde ta upp idéer i vårt land och genom dem visa sig aktiv, modern och kulturmedveten.Den handlar om swedenborgianismens mottagande i Finland.Den delen av forskningen utförs av forskare Mansikka.Den andra delen av forskningen utförs av forskare Österlund och handlar om maskeringstraditioner i Storbritannien och i Skandinavien.Det är fråga om kalendariska riter och fester.

Memory and Theatre.The project will be looking at different types of memorization techniques used in drama.Main field of study will be Medieval/Renaissance and Folk drama.The project is specifically concerned with examining the role of memory/memory techniques in folk tradition, and will concentrate on the emblematic memory-images of classical sort of memory, and traditional memory-strategies of oral literature.The other part of the project deals with E.Swedenborg and his influence in Scandinavia, especially Finland in nineteenth century.

Publikation(er)

4.3.1996 / 3.4.1997