[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 3 / 3

Sociokulturell pluralism och biodiversitet - en möjlighet eller en motsättning?

Socio-cultural plurality and biodiversity - compatibility or clash?

Datum: 1.8.1997-31.12.1999
Kod: 21703
Institution: Åbo Akademi / Humanistiska fakulteten (HF), Religionsvetenskapliga och folkloristiska institutionen
Adress: Biskopsgatan 10 B, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 398
Fax +358-2-2154 902
E-post nholm@abo.fi
Projektledare: TD, FL Nils G. Holm, professor (1.8.1997-31.12.1999)
Forskare: FK Anja Tuomisto (1.8.1997-31.12.1999)
FL Tapani Tuovinen (1.9.1997-31.12.1999)
FK Ingela Ollas (1.10.1997-31.12.1999)
FL Ole Rud Nielsen (1.8.1997-31.12.1999)
Pol.lic. Kjell Andersson (1.5.1998-31.12.1999)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 75 %
- tillämpad forskning 25 %
Inhemsk finansiering: Finlands Akademi, Helsingfors (FIBRE) FIM 1000000
Årsverken: Totalt: 72 månader
Partner: Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Skärgårdshavets biosfärsområde, Uleåborgs universitet
Ämnesord: skärgårdar, biosfär, lokalhistoria, näringar, befolkning, saaristot, biosfääri, paikallishistoria, elinkeinot, väestö, skärgård, biosfärområde, lokalkultur, lokalhistoria, miljö, befolkning, näringar, förhistoria, archipelago, biosphere reserve, local culture, socioeconomy, local history, environment, population, subsistence, prehistory,

Är sociokulturell mångfald och biodiversitet en möjlighet eller en motsättning i skärgården?Avsikten med det mångvetenskapliga projektet (folkloristik, religionsvetenskap, etnologi, historia, arkeologi, sociologi) är att studera lokalkulturen, det lokala naturresursutnyttjandet och den socioekonomiska utvecklingen i relation till miljöförändringar och att undersöka det gamla och det moderna mångsyssleriet (bl.a. turismen) och det förkristliga begravningskicket som avspegling av människans förhållande till naturen.Undersökningsområdet omfattar Skärgårdshavets biosfärområde.

Are socio-cultural plurality and biodiversity compatible or do they bring forth to a clash?The aim of the multidisciplinary study (folkloristics, study of religion, ethnology, history, archaeology, sociology) is to explore the local culture, the utilisation of natural resources and the socioeconomic development in relation to environmental changes, to investigate the traditional and the evolving economic pattern (tourism, a.o.) and to trace the ancient (archaeological) man-nature relationship.The area of study is the Archipelago Sea Biosphere Reserve Area, SW Finland (Åboland).

Publikation(er)

4.3.1996 / 5.5.1998