[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 3 / 5

Effektiv kemiundervisning (EKU)

Effective Chemistry Teaching

Datum: 1.1.1996-
Kod: 8468
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13/ PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247 363
Fax +358-6-3247 320
E-post objorkqv@abo.fi
Projektledare: EdD Ole Björkqvist, bitr.professor (1.1.1996-)
Forskare: FM Berit Kurten-Finnäs (1.8.1996-)
FM Stefan Röj (1.1.1996-)
FM Fredrik Smedman (1.1.1996-)
FM Kristina Stenros (1.1.1996-)
FM Ann-Sofi Röj-Lindberg (1.1.1996-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- tillämpad forskning 50 %
- utvecklingsarbete 50 %
ÅA-intern finansiering: FIM 40000
Inhemsk finansiering: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors () FIM 50000
Årsverken: Totalt: 24 månader
Partner: EKU-projektet är nära anknutet till det Kemididaktiska resurscentret i Vasa.The EKU Project is closely connected with the Resource Center for Chemical Education in Vasa.
Beställd av: Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, Finland
Ämnesord: undervisningsmetoder, kemi, läromedel, opetusmenetelmät, kemia, oppimateriaali, kemididaktik, education in chemistry,

Inom EKU-projektet [Effektiv Kemi-Undervisning] utvecklas och utprövas laborativa arbetsformer i kemi i gymnasiet och grundskolan Därvid betonas särskilt laborativa metoder som är realistiska med tanke på resurserna i skolorna, lärarnas möjligheter till förberedelse, strukturen i existerande kurser i kemi, mm.Effektivitetskravet innebär dels att förnyelseimpulserna är kvalitativt högtstående, dels att de praktiska förutsättningarna inte sätter hinder i vägen för tillämpandet.Projektet har som ett särskilt syfte att utveckla förbättrade utvärderingsmetoder i kemi, båda sådana som är generiska, dvs tillämpbara på vilka laborationer som helst, och dels specifika, temabundna.En annan tyngdpunkt ligger på långvarigare elevprojekt, med anknytning till kemins tillämpningar i vardagslivet och inom industrin.

The EKU Project [Effective Chemistry Teaching] develops and tries out methods of laboratory work in secondary school chemistry.A special emphasis is made on methods that are realistic with respect to the resources of the schools, the possibilites for teachers to prepare their lessons, the structure of existing chemistry courses, etc.This requires high quality inspiration for renewal as well as practical circumstances that do not hinder implementation.There is a specific aim at developing methods of assessing student achievement in chemistry.This includes generic methods, i.e., methods that can be applied to any kind of laboratory work, as well as methods that are used with specific themes.Another emphasis is made on extensive student projects, with connections to applications of chemistry in daily life and in industry.

Publikation(er)

27.3.1996 / 10.3.1998