[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 4 / 4

Slipningens och raffineringens mekanismer

Mechanisms of grindning and refining

Datum: 1.1.1996-31.12.1996
Kod: K7620
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för kemisk träförädlingsteknik
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 126
Fax +358-2-2517 797
E-post blonnber@abo.fi
Projektledare: TkD Bruno Lönnberg, professor (1.1.1996-31.12.1996)
Forskare: TkL Göran Gros (1.1.1996-31.12.1996)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 100 %
ÅA-intern finansiering: FIM 10000
Inhemsk finansiering: TEKES, Helsingfors (Kestävä paperi) FIM 120000
Årsverken: Totalt: 6 månader
Partner: Paprican, Grenoble
Kontakter: Paprican, Grenoble, Sunds
Ämnesord: träkemi, fibrer, puukemia, kuidut, viskoelastisitet, trä, spänning, töjning, brott, viscoelasticity, wood, stress, strain, fracture,
Anmärkning: Apparat för ändamålet planeras och bygges inom ett diplomarbete.

Skjuvningsmekanismerna i trä skall mätas, dvs. spännings/töjningsdiagram skall erhållas.Brottytornas struktur ger indikationer på var och hur brottet eller uppspaltningen mellan fibrer inträffar.Resultaten bidrar till utvecklingen av raffineringstekniken. -Mätapparat måste byggas.

The sterss/strain behaviour of wood shall be measured at various speeds of shear by an apparatus to be built for this purpose.The structure of the fracture surface will be studied to understand where and why shear forces act.The results will help develop the refining technology.

Publikation(er)

26.2.1996 / 11.4.1996