[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 4 / 8

On-line analys av lösta och kolloidala substanser i processvatten vid papperstillverkning (On-line DISCO)

On-line analytical techniques for dissolved and colloidal substances in papermaking process waters

Datum: 1.2.1993-31.1.1997
Kod: 1744
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för skogsprodukternas kemi
Adress: Porthansgatan 3, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 229
Fax +358-2-2154 868
E-post bjarne.holmbom@abo.fi
Projektledare: TkD Bjarne Holmbom, professor (1.2.1993-)
Forskare: DI Ralf Degerth (1.8.1995-)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 70 %
Inhemsk finansiering: Tekes, Helsingfors () FIM 360000
Årsverken: Totalt: 18 månader
Partner: KTH, Analytisk kemi, prof.J.Roeraade; Åbo Akademi, Institutionen för analytisk kemi.
Ämnesord: papperstillverkning, on-line analysis, paperinvalmistus, on-line analyysi, pappersframställning, processvatten, on-line analys, papermaking, process waters, on-line analysis,

System för on-line analys av processvatten i pappersbruk skall utvecklas.Huvudvikten läggs vid mätning och analys av olika lösta och kolloidala organiska ämnesgrupper som ger störeffekter vid tillverkning av trähaltiga tryckpapper.

System for on-line analysis of process waters in paper mills are developed.Emphasis is laid on measurement and analysis of various dissolved and colloidal organic compounds which give detrimental effects in the production of wood-containing papers.

Publikation(er)

11.3.1996 / 23.4.1996