[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 4 / 4

Funktionella molekyler i organiska tunnfilmer biokemisk tillverkning och fysiko-kemisk karakterisering (Bioaktiva tunnfilmer)

Functional molecules in organic thin films biochemical production and physico-chemical characterisation

Datum: 1.1.1998-31.12.2000
Kod: 2654
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Institutionen för fysikalisk kemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 252
Fax +358-2-2154 706
E-post jpeltone@abo.fi
Projektledare: FD Jouko Peltonen, docent (1.1.1998-31.12.2000)
Forskare: FL Tapani Viitala (1.1.1998-31.12.2000)
Typ av forskning: 2 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 80 %
- tillämpad forskning 20 %
Inhemsk finansiering: Finlands akademi, Helsingfors (Materiaali- ja rakennetutkimuksen ohjelma [MATRA]) FIM 1450000
Årsverken: Totalt: 108 månader
Partner: Tammerfors tekniska högskolan, Institutionen för kemi, Tammerfors VTT kemiteknik, Tammerfors Åbo Akademi, Institutionen för fysik, Åbo
Ämnesord: biomaterial, biomateriaalit, organiska tunnfilmer, polymeriserbara tunnfilmer, immunologiska biosensorer, syntes, organic thin film, polymerizable films, immunological biosensor,

Detta projekt är en del av MATRA-konsortiet Organiska tunnfilmer med funktional aktivitet , med huvudintresse i materialvetenskap, i utvecklingen av nya material med önskade egenskaper.I projektet studerar man biosensorer som modellsystem av levande cell membraner.Forskningen gäller comparativa studier av tunnfilmstekniker [Langmuir-Blodgett teknik vs. självorganiserbara system] samt studier av mekanisk stabilitet, polymerisation, topografisk struktur och biofunktionalisering av tunnfilmerna på molekylär skala.

The project is part of a MATRA-consortium titled Organic thin films with functional activity , with key issues in materials science, in discovery and development of new materials with desired properties.The system of interest in this project is biosensors that mimic living cell membranes.The research concerns comparative studies of thin film preparation techniques [Langmuir-Blodgett technology vs. self-assembly], and studies on mechanical stability, polymerisation, topographical structure and biofunctionalisation of the thin films at molecular scale.

Publikation(er)

21.3.1996 / 24.3.1998