[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 4 / 4

Reproduktionsstörningar hos mört i Skärgårdshavet

Reproduction disturbances in roach from the Archipelago Sea

Datum: 1.8.1994-
Kod: 8655
Institution: Åbo Akademi / Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (MNF), Parasitologiska institutet
Adress: BioCity, Artillerigatan 6, FIN-20520 Åbo
Tel. +358-2-2154 302
Fax +358-2-2154 748
E-post tom.wiklund@abo.fi
Projektledare: FD Tom Wiklund, forskare (1.8.1994-)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 50 %
- tillämpad forskning 50 %
Årsverken: Totalt: 6 månader
Ämnesord: mört, förökning, störningar, Östersjön, särki, lisääntyminen, häiriöt, Itämeri, , mört, Rutilus rutilus, gonaddefekter, reproduktionsstörning, mikrosporidie, Östersjön, fortplantning, hermafrodit, Skärgårdshavet, roach, Rutilus rutilus, gonad defect, reproduction dysfunction, Baltic Sea,

Målsättningen är att kartlägga de mekanismer som ligger bakom de observerade kraftiga reproduktionsstörningarna hos mört i Skärgårdshavet, samt att utreda vissa tungmetallers inverkan på fiskens immunförsvar med mört som modellorganism.Undersökningen genomförs med hjälp av histologiska analyser, infektionsexperiment under olika förhållanden, tungmetallanalyser av fisk och bytesorganismer och immunologiska undersökningar.

The aim of the study is to determine the mechanism associated with the gonad malfunction observed in roach in high prevalences in the Archipelago Sea, northern baltic Sea, and the association between the reproduction disturbances and simultaneous infection with a microsporidan parasite.Additionally the effect of heavy metals on the immune response in fish will be determined with roach as a model organism.The investigation will be carried through using histological analysis, infection experiments, analysis of heavy metals in fish and feed organism, and immunological studies.

Publikation(er)

15.2.1996 / 10.3.1998