[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 4 / 4

Slöjdfostran i kulturkampen (SKA)

Craft Education in the Cultural Struggle

Datum: 1.1.1993-31.12.1999
Kod: 4703
Institution: Åbo Akademi / Pedagogiska fakulteten (PF), Institutionen för lärarutbildning
Adress: Kyrkoesplanaden 11-13 / PB 311, FIN-65101 Vasa
Tel. +358-6-3247346
Fax +358-6-3247 302
E-post clandgar@abo.fi
Projektledare: PeD Linnea Lindfors, Bitr.prof. emeritus (1.1.1993-31.12.1999)
Forskare: PeM Christina Nygren-Landgärds (1.1.1993-31.12.1999)
PeM Mia Porko (1.1.1993-31.12.1999)
PeM Juha Hartvik (1.1.1997-31.12.1999)
Lic Lázaro Moreno Herrera (1.1.1997-31.12.1999)
Typ av forskning: 0 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 40 %
- tillämpad forskning 30 %
- utvecklingsarbete 30 %
ÅA-intern finansiering: FIM 60000
Årsverken: 20 månader år 1998; Totalt: 100 månader
Kontakter: Slöjdkompetens i nordisk kultur.(Projekt inom NorFa - finansierat nordiskt forskarnätverk)
Ämnesord: textilslöjd, läroämne, tekniskt arbete, träarbeten, handarbeten, tekstiilityö, oppiaineet, tekninen työ, puutyöt, käsityöt, skolslöjd, slöjdpedagogik, kultur, Craft education, Pedagogics of craft, Culture,
Anmärkning: Tidigare projektkod: K5615

Projektet strävar till att utreda skol- och gymnasieslöjdens fostrande förutsättningar som allmänbildande ämne, dess samhällsekonomiska och kulturella betydelse i en kultur där nyhjälplösheten breder ut sig.I forskningen tillämpas bl.a. mjuk systemmetodologi, intervjuver i form av empatiska sessioner och dagboksmetod.

The aim of the project is to analyse the potential of craft education as an allround educational subject, its socio-economic and cultural importance in a context where a new form of helplessness has been spreading recently.In research, for instance soft systems methodology, interviewing in the form of empathy sessions and self analyses are used.

Publikation(er)

28.3.1996 / 19.1.1998