[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående]

Nr 5 / 5

Dispergerbara biopolymerer

Biopolymer dispersions

Datum: 1.3.1997-31.12.1997
Kod: 17724
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Institutionen för teknisk polymerkemi
Adress: Porthansgatan 3-5, FIN-20500 Åbo
Tel. +358-2-2154 236
Fax +358-2-2154 866
E-post asoderga@abo.fi
Projektledare: TD Anders Södergård, överassistent (1.3.1997-31.12.1997)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- grundforskning 30 %
- tillämpad forskning 40 %
- utvecklingsarbete 30 %
Inhemsk finansiering: Raisio Chemicals () FIM 195000
Årsverken: Totalt: 12 månader
Partner: Samarbete med institutionen för fysikalisk kemi, Åbo Akademi
Ämnesord: polymerkemi, polymerikemia, biopolymerer, papperskemikalier, biopolymers, paper chemicals,

Projektet utgjordes av en förstudie där möjligheterna för att använda biopolymer inom pappersindustrin undersöktes.

Possibilities to use biopolymers as various paperchemicals were studied.

Publikation(er)

21.2.1996 / 26.3.1998