[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 5 / 6

Kartläggning av beläggningsbildning i rökgasdraget och katalysatorn i Norrköping Miljö & Energi AB:s CFB-panna

A Study on the Deposit Formation in the Fluegas Channel and the Catalysator of the Norrköping Miljö & Energi AB Circulating Fluidized Bed Boiler

Datum: 1.12.1996-31.12.1998
Kod: 17691
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
Adress: Lemminkäinengatan 14 - 18 B, FIN-20510 Åbo
Tel. +358-2-2154 648
Fax +358-2-2154 780
E-post bjskrifv@abo.fi
Projektledare: TkD Mikko Hupa, professor (1.9.1996-31.12.1998)
TkD Bengt-Johan Skrifvars, (1.9.1996-31.12.1998)
Forskare: TkD Rainer Backman (1.12.1996-31.12.1998)
DI Tor Laurén (1.12.1996-31.12.1998)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- utvecklingsarbete 100 %
Årsverken: Totalt: 100 månader
Partner: Norrköping Miljö& Energi AB, Sweden
Ämnesord: förbränningsteknik, avfallsgaser, rökgaser, utsläpp, polttotekniikka, jätekaasut, savukaasut, päästöt, förbränning, förgasning, forskningsprogram, combustion, gasification, research programme,

Svenskt abstrakt föreligger tyvärr inte.

This project is a Varmeforsk research project.In the project the deposit formation in the fluegas channel and the catalysator of the 125 MWth circulating fluidized bed boiler "Händelöverket" in Norrkoping, Sweden, is studied.The project focuses on identifying where in the fluegas channel the most severe deposits are formed and what their formation mechanisms are.The project makes use of short term deposit formation measurements at the boiler combined with multicomponent multiphase equilibrium analyses of the formed deposits.

Publikation(er)

1.10.1996 / 17.6.1998