[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Föregående] [Nästa]

Nr 6 / 23

Development of Selective Oxidation Technology for NOx Emission Reduction in Gasification Power Plants (EU/JOULE/JOR-CT97-0157.)

Development of Selective Oxidation Technology for NOx Emission Reduction in Gasification Power Plants

Datum: 1.6.1997-30.11.1999
Kod: 7772
Institution: Åbo Akademi / Kemisk-tekniska fakulteten (KTF), Förbränningskemiska forskargruppen vid ÅA
Adress: Lemminkäinengatan 14 - 18 B, FIN-20510 Åbo
Tel. +358-2-2154 681
Fax +358-2-2154 780
E-post pkilpine@abo.fi
Projektledare: TkD Mikko Hupa, professor (1.6.1997-30.11.1999)
TkD Pia Kilpinen, (1.6.1997-30.11.1999)
Forskare: M.Sc.Mech.Eng. Edgardo Coda Zabetta (1.6.1997-30.11.1999)
Typ av forskning: 1 (0=Inom tjänst, 1=Beställd forskning, 2=Samarbetsforskning)
- utvecklingsarbete 100 %
Årsverken: Totalt: 90 månader
Partner: Sydkraft Ab, Sweden; Foster Wheeler Energia Oy; European Gas Turbines Ltd, UK; VTT Energy.
Ämnesord: förbränningsteknik, avfallsgaser, rökgaser, utsläpp, polttotekniikka, jätekaasut, savukaasut, päästöt, förbränning, förgasning, forskningsprogram, combustion, gasification, research programme,

Svenskt abstrakt föreligger tyvärr inte.

This work belongs to a larger international project funded by the European Commission through its Joule Programme.The partners participating in the project are Sydkraft Ab, Foster Wheeler Energia Oy, European Gas Turbines Ltd, VTT Energy, and Åbo Akademi University.The global aim of the project is to develop and test a new hot gas cleaning method for controlling NOx emissions from gasification power plants.The method is based on selective catalytic oxidation of the fuel-bound fixed-nitrogen to nitrogen (N2) in the gasification gas.

Publikation(er)

1.10.1996 / 17.6.1998