[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1850-talet' gav 55 träffar


[Föregående]

11. Teaterhuset. i Åbo.Vy från Alexanderstorg (nuv.Salutorget) mot Svenska Teatern och Auragatan samt Kaskisbacken. (1852)
12. Hamnen.(i Åbo).Vy från Ångbåtshamnen mot Societetshuset (nuv.Stadshus, Aurabro, Domkyrka och Tavastgatan.Hjulångaren Murtaja ligger vid kajen. (1852)
13. Warfvet och Korrektionshuset.(Åbo).Vy från östra stranden mot Crichtons båtvarv och Kakolabacken.En rysk hjulångare ligger vid kajen och ett större segelfartyg.Mindre segel- och ångbåtar seglar i ån. (1852)
14. Kuppis eller St.Henriks helsokälla.(Åbo).Vy mot Kuppis bad- och brunnsanstalt och parken. (1852)
15. Observatorium.(Åbo).Vy från Vårdbergsparken mot Observatoriet och Brandtornet.I bakgrunden syns domkyrkotornet. (1852)
16. Åbo från Vårdberget.(norra sidan.).Vy från Vårdberget ned över staden, mot Domkyrkan. (1852)
17. Åbo från Vårdberget.(vestra sidan.).Vy från Vårdberget ned över staden mot Västra Strandgatan. (1852)
18. F.D.Akademihuset.(Åbo.).Gamla Akademihuset vid hörnet av Domkyrko- och Tavastgatan.En allmän brunn framför huskomplexet vid Akademigatan. (1852)
19. Domkyrkan åt norr, och St.Henriksbad.(Åbo.).St.Henriks badhus vid östra åstranden.I bakgrunden syns Åbo Akademis byggnader och Domkyrkan samt Observatoriet och Brandtornet på Vårdberget.I förgrunden finns fiskeredskap och en metare. (1852)
20. 1.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häften, sista häftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 1.Staden från södra hamnen. 2.Senatshuset. 3.Nikolaikyrkan. 4.Ulrikasborgs brunnshus.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1851)

[Följande]