[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='hus' gav 108 träffar


[Föregående]

11. Vy från Västra Strandgatan mot Ångbåtshamnen vid Samppalinna.Vid kajen två stora ångbåtar. (1860-1896)
12. Vy över Auraå mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Båten "Nystad" och en okänd båt delvis med på bilden. (1860-1896)
13. Vy över Auraå mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget. (1860-1896)
14. Vy över Aura å mot Observatorieberget: Ångbåtshamnen i förgrunden, segelfartyget "Trafik" vid kajen, Packhuset och Aurabron till vänster samt stenhus i hörnet av Kaskis- och Tavastgatan. (1860-1896)
15. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
16. "Utsigt från stenbron (Åbo)".Vy från Aurabron mot Åbo slott.Segelfartyg vid kajerna längs Västra och Östra Strandgatan. (1870-80-talen)
17. Vy över Aura å (Åbo) mot Crichtons båtvarv med Kakolabacken i bakgrunden.Pålar och flytande stockar i ån i förgrunden. (1860-1896)
18. Vy från Åbo: "Hamnen", Aura å, bykande kvinnor i förgrunden på bryggan; Ångbåtshamnen, Aurabro, Observatoriet i bakgrunden. (1860-1896)
19. Vy från Åbo: Aura å, "Bomullsspinneriet" John Barker & Co Ab, Slottsgatan 46. (1860-1896)
20. Islossningen i Aura å i Åbo: vy från västra stranden mot Aura bro, Observatoriet, Tavastgatan, Hushållningssällskapets hus.Människor stående på bron och stränderna. (1860-1896)

[Följande]