[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='teckningar' gav 19 träffar


[Föregående]

11. Teckning av Johannishus Slott, Blekinge.Byggnaden är delvis synlig bakom stora lövträd.I förgrunden en bro över en bäck. (21.9.1840)
12. Teckning av Johannishus Slott, Blekinge.I nedre vänstra hörnet antecknat: "Johannis Hus from the Tingsäte". (6.10.1840)
13. Teckning av mindre byggnad invid Johannishus slott, Blekinge. (17.9.1839)
14. Teckning med utsikt över ett landskap med Johannishus slott, Blekinge.I nedre kanten antecknat: "Johannis Hus. from the School house." (24.9.1840)
15. "Johannishus Mill.For my dear Mother on her Birthday."Kvarnen vid Johannishus slott, Blekinge. (20.7.1842)
16. Teckning av ett träd nära Johannishus, Blekinge. (22.7.1839)
17. Teckning av ett träd.I nedre kanten skrivet: "For my dear Mother".Årtalet vid dateringen otydligt, kan även vara 1839? (20.7.1829)
18. Teckning av en sten i skogen.Ett hus skymtar i bakgrunden mellan träden. (1820-1840-tal)
19. Teckning av en bergsvägg vid ett vattendrag. (1820-1840-tal)