[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='stenhus' gav 86 träffar


[Föregående]

21. Vy från Åbo: fasaden till sockerbagaränkefrun A.Wibergs konditori på Slottsgatan 14 i Åbo.Till höger glasmästar-förgyllarverkstad på Slottsgatan 16. (1900-1920)
22. Exteriör: Sparbanken i Åbo, Slottsgatan 18 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907) i hörnet av Slottsgatan och Kristinegatan.Fasaden är klassicistisk och liknar ett italienskt nyrenässansslott i tre våningar. (1900-1920)
23. Exteriör: Brandstodsbolagets hus på Kristinegatan i Åbo.Fasaden är dekorerad i nationalromantisk stil. (1900-1920)
24. Exteriör: Finska Hushållningssällskapets hus, fasad vid Tavastgatan 28.Gatan är belagd med kullersten, fasaden är klassicistisk. (1900-1920)
25. Apotek vid Brahegatan (?) i Åbo, gatan är kullerstensbelagd.Byggnaden till höger har nummmer 6 och inrymmer telefonverkstadskontoret, huset bär årtalet 1830. (1900-1920)
26. Gårdsinteriör: från den Julinska tomten (?) vid Eriksgatan i Åbo.Fasaden är i vit puts i enkel stil, skorstenen av röd tegel och gården belagd med kullersten. (1900-1920)
27. Gårdsinteriör: ett trähus med ekonomibyggnader i tegelsten.På gårdsplanen växer gräs. (1900-1920)
28. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan.På gården finns ett stenhus med vit puts, till vänster ett hus beklätt med tegelsten samt ett trähus till höger.På gården finns en kvinna med sju flickor och två pojkar samt en häst med kärra till vänster.I bakgrunden syns ett stenhus i två våningar (nuvarande Kulturcentrets hus vid Gamla Stortorget). (1900-1920)
29. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid hörnet av Nylandsgatan och Tavastgatan.På gården finns ett stenhus med vit puts, till vänster ett hus beklätt med tegelsten samt ett trähus till höger.PÅ gården finns åven åtta flickor och fyra pojkar.I bakgrunden syns ett stenhus i två våningar (nuvarande Kulturcentrets hus vid Gamla Stortorget). (1900-1920)
30. Vy från Akademikvarteren i Åbo: Gamla Akademihuset sett från väst med Per Brahes staty i Braheskvären.Till höger syns det Cajanderska huset, "Geologicum" (arkitekt: P.J.Gylich) samt i bakgrunden före detta Lantmäterikontorets hus (senare posthus och nu Åbo universitets konsthistoriska institution). (1900-1920)

[Följande]