[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Etnpic: söktermen words='mangård' gav 67 träffar


[Föregående]

11. Bredvik.Lillgård, skärning. (1964)
12. jurka i Lillsannäs.Plan. (5.11.1964)
13. Heimos Storgård, rumsindelning före 1962.Plan. (1965)
14. Skräddars i Mjölbolsta.Bottenvåningen.Plan. (5.10.1965)
15. Skräddars i Mjölbolsta.Skärning.Vattentakåsarna stödjas vid sin halva längd av ett timrat röste, som ej är inritat här - det har i mitten en öppning, genom vilken man kommer till vindens sydvästra del.Övre våningens farst saknar innantak.Dess golv är ett enkelt brädskikt, vars bärande sparrar äro synliga i den undre farstun (liksom även brädgolvets undersida).Under farstukammaren i husets östra hörn, där stenfoten är högst, är en tunnvälvd källare murad av gråsten; dess längdaxel, 4,2 m, ligger parallelt med husets gavelväggar; bredden 2,6 m, höjden i mittlinjen 1,8 m.Den nås genom en 2 m lång, 1,5 m hög, 0,9 m bred, ävenledes välvd gång, som utmynnar i den sydöstra långväggen.De små strecken under innantaksåsarna i stugan betecknar ringar för upphängning av brödspett (tvärs mot husets längdriktning), två par, det ena mitt för långväggsfönstret, det andra 1/2 m från gavel.Stugans innantak av bräder på vandring, av ojämn bredd - upp till omkr. 28 cm, delvis så att man utnyttjat trädets större grovlek i rotändan och lagt vartannat bräde med toppändan mot NV sidan, vartannat tvärtom.Avstånden mellan det undre skiktets bräder äro mycket ojämna, upp till 22 cm.Skrubben med dörrar i stugans norra hörn synes vara av sent datum, ännu senare den tunna brädvägg som avskärmar stugkammarens NO ända.Även salen har fått sekundär bräd- eller kartongväggar, som dela upp den, men de äro icke beaktade vid uppmätningen. (5.10.1965)
16. Bältars i Sannäs, rekonstruktion av manbyggnad, uppförd på 1840-talet av kr.länsm.A.Karen, nedbrunnen 1945.Plan. (1965)
17. Plan af Öfvergårds Rusthålls Nya Trä=Bygl i Pemar Socken, Pikis Härad och Åbo Lähn.Fasad mot Landsvägen.
18. Plan av mangård.Skiss. (1955)
19. Rabb hemman i Vassor, Kvevlax.(Emil J:son och Verner R.)Byggd av Jakob Rabb 1905.Grundplan.Emil disponerar mellersta sidkammaren i övre våningen och Verner mellersta sidkammaren i nedre våningen. (1955)
20. Mangårdsbyggnad, Bäcks hemman i Övermark.Plan. (1955)

[Följande]